ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัวนักเรียน
ประกาศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (พร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสารตามประกาศที่ให้ในวันสมัคร)
_วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น....(ชั้นม.1) และเวลา 13.00 น. ...(ม.4) รายงานตัว และมอบตัว พร้อมทั้งรับอุปกรณ์การเรียน รับเงินค่าเครื่องแบบ และจ่ายเงินประกันชีวิตและอื่นๆ ม.1 จำนวนเงิน (1090 บาท) ม.4 จำนวนเงิน(1270 บาท)
_วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. ...(ชั้น ม.2) และ เวลา 13:00 น....(ม.3) รับอุปกรณ์การเรียน รับเงินค่าเครื่องแบบ และจ่ายเงินประกันชีวิต 170 บาท
_วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.
(ชั้น ม.5) และเวลา 13:00 น. (ม.6) รับอุปกรณ์การเรียน รับเงินค่าเครื่องแบบ และจ่ายเงินประกันชีวิต 170 บาท
หมายเหตุ : มีร้านมาจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564,20:27   อ่าน 114 ครั้ง