เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน

เรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน

            เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย     จิตรนันท์ ขวัญกลาง

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ปีการศึกษา 2561

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 1323 ครั้ง