รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
หมู่ 2   ตำบลหนองงูเหลือม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 044-207068
Email : npkschool@outlook.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :