ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 739) 10 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (อ่าน 596) 10 มี.ค. 65
งานแนะแนวออกแนะแนว แนะนำ โรงเรียน (อ่าน 664) 10 มี.ค. 65
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 622) 10 มี.ค. 65
งานอนามัย นำนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิต (อ่าน 520) 10 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 526) 04 มี.ค. 65
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อ่าน 540) 04 มี.ค. 65
แสดงความยินดีกับข้าราชการครู ในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 528) 04 มี.ค. 65
เปิดเรียน 17 มกราคม 2565 (อ่าน 833) 16 ม.ค. 65
ปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 669) 11 ก.ค. 64
รายงานตัวนักเรียน (อ่าน 548) 27 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครอง และนักเรียน (อ่าน 615) 27 พ.ค. 64
เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 642) 15 พ.ค. 64
เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 596) 04 พ.ค. 64