ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 139018
แบบจัดซื้อ/จัดจ้างเต็มรูป Word Document ขนาดไฟล์ 108.44 KB 139346
>ใบรับรองแทนใบเสร็จ 139237
>รางานอบรมกลุ่มสาระ 138992
>สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอ็กเซล 139201
>หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรุง2561 138979
>SARปี2560รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม 138959