ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 910
แบบจัดซื้อ/จัดจ้างเต็มรูป Word Document ขนาดไฟล์ 108.44 KB 1243
ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1129
รางานอบรมกลุ่มสาระ 890
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอ็กเซล 1100
หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรุง2561 873
SARปี2560รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม 851