ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายประสาตร์  เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม พรอ้มด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันต้อนรับ รองฯรัชนี พิทักษ์วงศ์จินดา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,09:24   อ่าน 622 ครั้ง