ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 แพร่ระบาดเป็นวงกว้างในเขตตำบลของโรงเรียน โรงเรียนจึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 7-11 มีนาคม 2565 เป็นระบบออนไลน์ และ วันที่ 14-16 มีนาคม 2565 สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน 
หมายเหตุ : ถ้ามีปฎิทินการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนให้ทราบอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,09:34   อ่าน 476 ครั้ง