ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองงูเหลือมเป็นตำบลเก่าแก่ เดิมมีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีงูเหลือมอาศัยอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านเรียกหนองน้ำว่า หนองงูเหลือมเมื่อตั้งหมู่บ้านตำบล จึงเรียกชื่อตามหนองน้ำว่า ตำบลหนองงูเหลือมตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนกราด บ้านหนองงูเหลือม บ้านรวง บ้านพระวังหาร บ้านสวาสดิ์ บ้านสวาสดิ์ บ้านประกายปรง บ้านนาตาวงษ์ บ้านโนนหมัน บ้านโตนด บ้านเสม็ด บ้านโพธิ์น้อย บ้านโพธิ์ปรือแวง บ้านสลักได บ้านหนองแดง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นร่วนปนทราย และดินตะกอน ที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ท่อเสื่อ รับจ้าง ทำไม้กวาด ตีมีด เย็บผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 568 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.88

การเดินทาง

จากตัวจังหวัดนครราชสีมา มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถใช้เส้นทางได้ 2 เส้น คือ ทางหลวงหมายเลข 2 สายนครราชสีมา ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงทางเข้าขวามือ และทางหลวงหมายเลข 226 สายนครราชสีมา บุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ก็จะเข้าสู่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ แยกซ้ายมือหน้าที่ว่าการอำเภอฯ เข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองงูเหลือมอีกประมาณ 13 กิโลเมตร

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,11:44   อ่าน 3332 ครั้ง