เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Directed Learning) ร่วมกับเทคนิค KWL PLUS เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Directed Learning) ร่วมกับเทคนิค KWL PLUS เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 88 ครั้ง