เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ร่วมกับ แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ร่วมกับ แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2566,11:47   อ่าน 92 ครั้ง