ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลการแข่งขันกรีฑา
ชื่อนักเรียน : นายปรเมท วัฒนโสภา
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,15:13   อ่าน 765 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนได้รับรางวัลจากงาานศิลปะหัถกรรม ระดับภาค
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,15:05   อ่าน 947 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สัมภาษณ์ออกอากาศสด
ชื่อนักเรียน : นายกิตติพัฒน์ พันธุวงษ์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,10:43   อ่าน 823 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันเปตอง รายการพิมายโอเพ่น
ชื่อนักเรียน : นางสาวดารารัตน์ เอี้ยงงูเหลือม
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2557,10:17   อ่าน 878 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : นายคณิต ปลาโพธิ์
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2557,09:15   อ่าน 1236 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายวชนแห่งชาติ
ชื่อนักเรียน : นายปรเมท วัฒนโสภา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2557,09:21   อ่าน 875 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปะหัถกรรมประจำปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2557,12:42   อ่าน 859 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2557,13:00   อ่าน 884 ครั้ง